Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Архив
Постинг
06.01.2010 22:38 - PROTOKOL-2 i 3
Автор: mileidi46 Категория: Хоби   
Прочетен: 885 Коментари: 2 Гласове:
2

Последна промяна: 07.01.2010 00:15


 

ПРОТОКОЛ №2

ЧРЕЗ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВОЙНИ ЮДЕИТЕ ДЪРЖАТ В РЪКА НАРОДИТЕ.

За успеха на крайната ни цел е необходимо войните да не носят териториални изменения; това ще пренесе конфликтите на икономическа почва, в която народите ще почувстват и ще се убедят в силата на нашето надмощие; това положение на нещата ще отдаде и двете “воюващи” страни в ръцете на нашата интернационална агентура, която притежава милиони очи и уши, непреграждани от никакви пречки. Тогава нашата международна сила, след като раздруса народите и промени нравите им, ще ни даде възможност да ги управляваме също така, както гражданското право в държавите урежда отношенията на поданиците помежду им.

Администраторите-гои, които ние ще назначаваме, в зависимост от тяхната работоспособност и робски наклонности, не ще бъдат подготвени за управление и лесно ще станат пионки в нашата игра, в ръцете на нашите учени и гениални съветници-специалисти, възпитани още от детинство да ръководят работите на целия свят.

АРИЙЦИТЕ СА ТЕОРЕТИЦИ И РУТИНЕРИ.

Както ви е известно, тези наши специалисти черпят нужните за управлението познания из нашите политически планове, из опита на историята и наблюденията над всеки протичащ момент. Гоите не се ръководят от опита на безпристрастните исторически наблюдения, а от теоретическата рутина и то без всякакво критическо изследване и усет към резултатите. Ние няма защо да държим сметка за гоите – нека временно те да се веселят и да живеят с надежда за нови увеселения или със спомените за преживяното.

ЮДЕИТЕ ФАЛШИФИЦИРАТ НАУКАТА И ЗАБЛУЖДАВАТ ВСИЧКИ НАРОДИ.

Нека за гоите да играе най-главна роля онова, което ние сме им внушили да считат за повеление на науката, на “теорията”. За тази цел, чрез нашата преса ние постоянно възбуждаме сляпо доверие към тези научни повеления. Интелигентните гои ще се кичат със знания и без да проверяват логичността им, ще привеждат в действие всички получени от науката сведения, които нашите агенти така комбинират, че да възпитат умовете им в нужната за нас насока.

ЮДЕИТЕ ПОДГОТВЯТ УСПЕХА НА РАЗРУШИТЕЛНИТЕ УЧЕНИЯ.

Не мислете, че нашите твърдения са голословни: обърнете внимание как ние подготвихме успеха на дарвинизма и марксизма. Разлагащото влияние върху гоевските умове на тези теории, поне за нас, юдеите, трябва да бъде очевидно.

ЮДЕЙСКАТА ТАКТИКА Е ГЪВКАВА.

На нас ни е необходимо да държим сметка за съвременните мисли, характери и тенденции на народите, за да не правим грешки в политиката, управлението и администрирането. Тържеството на нашата система, частите на механизма на която ще се разполагат различно в разните страни, в зависимост от темперамента на народите, които срещаме на пътя си, не може да има успех, ако практическото й приложение не се основава на изводите от миналото във връзка с настоящето.

ЮДЕИТЕ ВЛАДЕЯТ НАЙ-ВАЖНИЯ ФАКТОР НА ОБЩЕСТВЕНАТА МИСЪЛ – ПЕЧАТА.

Съвременните държави разполагат с една велика сила, която движи мисълта на народите – това е печатът. Ролята на пресата трябва да бъде: да долавя нуждите, да предава оплакванията и да разкрива недоволствата на народа. Печатът е въплътено тържество на свободното слово. Но държавите не съумяха да използват тази сила и тя попадна в нашите ръце. Чрез нея ние спечелихме влияние, оставайки сами в сянка; благодарение на нея ние прибрахме златото, без оглед на потоци човешки кърви и сълзи... Но ние откупихме този успех, като жертвахме и мнозина от нашия народ.

ВСЕКИ ЮДЕИН МИСЛИ, ЧЕ СТРУВА КОЛКОТО ХИЛЯДИ “ДРУГИ ХОРА”.

Всяка една жертва, дадена от наша страна, струва пред Бога хиляди гои. 

ПРОТОКОЛ №3

ЮДЕЙСКАТА СИМВОЛИЧНА ЗМИЯ Е ОПАСАЛА СВЕТА.

европейски държави ще бъдат сграбчени от нас като в силни клещи. народните маси, които в същност са фиктивни, а не действителни. Всичките тези така наречени “права” на народа, съществуват само като отвлечени идеи, които никога на практика не ще се осъществят. Каква полза има пролетаризираният работник, който се е превил под тежестта на труда и е потънал в грижи за своята участ, от правата на бърборковците да дрънкат глупости, на вестникарите – да дращят наред с разумното и безброй глупости, щом пролетариата няма от конституцията никаква друга полза, освен трохите, които ние му хвърляме от нашата трапеза, в замяна на неговия глас в полза на нашите предложения, на нашите кандидати и агенти? под гнета на новобогаташите, случайно забогатели безсъвестници, които нахлузиха върху работниците жесток ярем. че диктаторите чрез своите агенти заблуждават народа си, че злоупотребите действително нанасят щети на държавата, но то се налага от висши държавнически цели, които се държат в тайна и че на края ще се постигне благополучие на народа, международна солидарност и равноправие.

 

 


Днес мога да ви съобщя, че нашата цел е вече на няколко крачки от нас. Останало е още едно малко пространство, и целият изминат от нас път е вече готов да сключи кръг на символичната змия, както ние изобразяваме нашия народ. Когато този кръг се затвори, всички

КОНСТИТУЦИОННИТЕ УПРАВЛЕНИЯ

ЩЕ ПАДНАТ

Съвременните конституционни везни скоро ще се катурнат, защото ние сме ги поставили така, че те не ще престанат да се колебаят, докато се протрие опората им. Гоите предполагаха, че достатъчно добре са ги закрепили и все очакват везните да дойдат в равновесие, но опората им – владетелите – са обезсилени от министрите, които вършат глупости, понеже управляват безконтролно и безотговорно. Тази власт те дължат на терора и страха, който са вселили в дворците. Като нямат достъп до средите на своя народ, владетелите вече не могат да се приобщят с него и да се запазят от властолюбците. Просветената царска сила и сляпата сила на народа, които ние разединихме, са изгубили вече всякакво значение, защото отделно те са безпомощни, като слепец без тояга.

ЮДЕИТЕ СЪЗДАДОХА ВЛАСТОГОНСТВОТО И ПОЛИТИЧЕСКОТО РАЗЛОЖЕНИЕ.

За да тикнем властолюбците да злоупотребяват с властта, ние противопоставихме една на друга всички сили, като развихме либералните им стремежи за независимост. За тази цел ние възбудихме апетитите на всички честолюбци; въоръжихме всички партии; поставихме властта като прицелна точка за всички амбиции. Още малко и навред ще се появят безредици и разорения...

ПАРЛАМЕНТИТЕ И ВСИЧКИ ДРУГИ СЪБРАНИЯ СА АРЕНИ НА БЪРБОРСТВО.

Неуморими бъбрици обърнаха заседанията на парламентите и на административните събрания в ораторски състезания. Дръзки вестникари и безсрамни памфлетисти ежедневно нападат административния персонал. Злоупотребите с властта окончателно ще подготвят всички учреждения към падане и скоро всичко ще се сгромоляса надолу с главата под ударите на тълпите.

ОБЕДНЕЛИТЕ НАРОДИ СА В БЕЗНАДЕЖДНО РОБСТВО. ТЕ ИМАТ САМО ФИКТИВНИ ПРАВА.

Бедността принуди народите към тежък труд и ги притиска по-силно, отколкото ги притискаше робството и крепостничеството. От робското си положение те можаха да се освободят, но от нищетата на живота никога не ще могат да се отскубнат. Ние сме вмъкнали в конституциите на държавите права на

Либералните права са за бедняка горчива ирония, защото неотменният ежедневен труд не му дава възможност истински да се ползува от тях. Освен това тези същите права му отнемат гаранцията да има постоянна и сигурна печалба, понеже го поставят в зависимост от стачките на другарите и локаутите на господарите.

ЮДЕИТЕ УНИЩОЖИХА НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКАТА АРИСТОКРАЦИЯ.

Народите, настроени и ръководени от нас, унищожиха аристокрацията си, която им беше естествена защитница и кърмачка, макар че тази аристокрация работеше за собствените си интереси, свързани неразривно с народното благосъстояние. Сега, с унищожаването на аристокрацията, народите попаднаха

ЧРЕЗ МАСОНСТВОТО И ИНТЕРНАЦИОНАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЮДЕИТЕ МАМЯТ И ДЪРЖАТ В РЪКА НАРОДИТЕ.

И ето, ние се явяваме като спасители на работниците от този гнет, като им предлагаме да влязат в нашата войска – в редовете на социалистите, комунистите и анархистите, на които ние винаги оказваме подкрепа в името на братското правило за общочовешка солидарност, прокарвана от нашето интернационално масонство.

ЮДЕЙЩИНАТА СЕ КРЕПИ ВЪРХУ ГЛАДА И ИЗРАЖДАНЕТО НА НАРОДНИТЕ МАСИ.

Аристокрацията, която по право се ползуваше от труда на работниците, беше заинтересувана от това, работниците да бъдат сити, здрави и силни. Ние, обаче, сме заинтересувани в обратното – в израждане на гоите. Нашата сила и власт се крият в хроническото недояждане и в слабостта на работниците, защото това ги закрепостява под нашата воля, а правителствата им няма да намерят нито сила, нито енергия да ни противодействуват.

Гладът създава на капитала права над работниците по-сигурно, отколкото законната царска власт даваше тези права на аристократите. С нуждата и с раждащата се от нея робска зависимост ние ще движим тълпите и с техните ръце ще унищожаваме ония, които се изпречват на нашия път, и когато дойде времето да се короняса нашият всемирен владетел, същите тези робски ръце ще пометат всички препятствия, които му пречат.

БЪДЕЩАТА ЮДЕЙСКА ВЛАСТ ЩЕ РЕОРГАНИЗИРА ОБЩЕСТВОТО И ЩЕ ПРЕВЪЗПИТА МАСИТЕ ЗА ПЪЛНАТА ИМ РОБСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ.

Гоите отвикнаха да мислят без нашите напътствия и затова не виждат колко е необходимо за нас, когато настъпи нашето царство, да наложим без колебание следните мероприятия: да създадем народни школи, в които ще се преподава единствената истинска обществена наука, първата между всички – науката за устройството на човешкия живот, за общественото съществуване, което иска разпределение на труда, а следователно и разпределение на хората на класи и съсловия; да внушим на всички да знаят, че равенство не може да има, когато има различни по назначение дейности; че пред законите не могат еднакво да отговарят и този, който със своята постъпка компрометира цялото съсловие, и онзи, който с постъпката си не засяга никого другиго, освен своята чест. Правилната наука за обществения строй, в тайните на която ние не просвещаваме гоите, показва на всички, че специализацията и трудът трябва да се развиват в строга системност, за да не бъдат извор на страдания, поради несъответствие между възпитанието и работата. Като изучат тази наука, народите ще почнат доброволно да се подчиняват на нашите власти и на създадения от нас строй в държавата. При сегашното състояние на науката и при създаденото от нас в нея направление, народът, който сляпо вярва на печатното слово, поради невежество и внушени заблуждения, питае вражда към всички по-високо стоящи от него съсловия, защото не разбира значението на всяко от тях...

Казаната вражда още повече ще се усили при икономическите кризи, които спират борсовите сделки и вървежа на промишлеността. С всички възможни средства и с помощта на златото, което е изцяло в нашите ръце, ние ще създадем всеобща икономическа криза и ще изхвърлим на улицата цели тълпи работници, едновременно във всички страни на Европа. Тези тълпи ще се нахвърлят с наслаждение да проливат кръвта на ония, на които те с простотата на своето невежество завиждат и чиито имущества ще им бъде тогава възможно да ограбят. Те няма да засегнат нас – юдеите, защото нам ще бъде известен денят на нападението и ще вземем мерки за запазване.

В ЮДЕЙСКОТО ЦАРСТВО ЛИБЕРАЛИЗМЪТ ЩЕ БЪДЕ УНИЩОЖЕН ЧРЕЗ ДЕСПОТИЗЪМ.

Ние сме убедени, че прогресът ще доведе всички гои в царството на разума. Ние ще упражним деспотизъм, който с разумни строгости ще умири всички вълнения и ще изгони либерализма из всички учреждения.

Когато народът схване, че в името на свободата му се правят отстъпки и снизхождения, той си въобразява, че е властен и се нахвърля срещу властта. Като всеки слепец той се натъква на много препятствия, безпомощен търси покровител, какъвто не намира и като не се сеща да се върне към първото си положение – слага покорно своите пълномощия пред нашите нозе. Спомнете си френската революция, на която ние дадохме името “велика”, тайните на чиято подготовка нам бяха добре известни, защото тя цялата беше наше дело. От тогава ние водим народите от едно разочарование към друго, за да ги насочим в определения ден в полза на оня цар-деспот със Сионска кръв, когото ние готвим за владетел на света.

СИЛАТА НА ЮДЕИТЕ Е В РАЗЕДИНЕНИЕТО И ПОРОЧНОСТТА НА ДРУГИТЕ НАРОДИ.

В сегашно време, ние като международна сила, сме неуязвими, защото, когато едни държави ни нападнат, други ни поддържат. За нашето могъщество съдействува неизтощимата подлост на гоевските народи, които пълзят пред силата и са безжалостни към слабостта, безпощадни са към грешките и снизходителни към престъпленията, роптаят срещу противоречията на свободния строй, а също търпеливи до мъченичество пред насилието на смелия деспотизъм. От съвременните парламентарни премиери – диктатори, те търпят такива злоупотреби, за най-малкото от които, ако имат възможност и разум, биха обезглавили двадесет краля. С какво да се обясни това явление, такава непоследователност у народните маси към престъпленията на властниците, които са навсякъде от едно естество? Това явление се обяснява с това,

Да, народите осъждат правите и оправдават виновните, като се убеждават все повече и повече, че могат да вършат всичко, каквото пожелаят. Благодарение на това положение на нещата, разрушава се всяка устойчивост и се създават безредици на всяка крачка.

ПОНЯТИЕТО “СВОБОДА” Е ПРИНЦИП НА ЖИВОТИНСКАТА СИЛА

Думата “свобода” тласка човешките общества в борба срещу всяка сила, срещу всяка власт, дори божествена и природна. Ето защо, при нашето възцаряване, ние ще трябва да изхвърлим тази дума от човешкия речник, понеже тя е принцип на животинската сила, която превръща тълпите в глутница от кръвожадни зверове. Ако не им се даде кръв, те са нервни, не спят и търсят да се борят. Тези зверове заспиват всеки път, когато се напият с кръв и в това време е лесно човек да ги окове във вериги.

Разбира се, те не им говорят, че това благополучие може да се извърши само в бъдещата юдейска държава, само под нашата власт.
Гласувай:
2
0Следващ постинг
Предишен постинг

1. universalnite000 - ЮДЕИТЕ ФАЛШИФИЦИРАТ НАУКАТА И З...
07.01.2010 13:23
ЮДЕИТЕ ФАЛШИФИЦИРАТ НАУКАТА И ЗАБЛУЖДАВАТ ВСИЧКИ НАРОДИ.

Точно така. Ако погледнем непредубедено на науката такава, каквато е в момента, няма как да не се съгласим, че нейният свят е скучен, сив и еднообразен. Нищо не ви се предлага като развитие, освен да дъвчете един и същи материал, който да ви формира като фураж за Системата на Илюминати .....
цитирай
2. mileidi46 - Da...
07.01.2010 14:02
absoliutno sam saglasna..naposledak se zamislqm za mnogo frapira6ti fakti..koito nqkak si..minavat nezabelqzano..promivat se v ejednevieto...a se dav4at ot xilqdi godini nqkakvi xipotezi,koito...mai nikoga nqma kak da se dokajat..(prostoto za6toto nqkoi ima interes da ne se znae)
Zna4i--istinata ne se znae.4eta va6ite postingi s interes...
Bi trqbvalo mnogo po-ve4e xora da se zapoznaqt s tqx!
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: mileidi46
Категория: Хоби
Прочетен: 5997150
Постинги: 1442
Коментари: 13645
Гласове: 29613
Календар
«  Април, 2021  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930